Private policy and GDPR

Privatlivspolitik for FIH Partners A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan FIH Partners (”Vi”, ”Os” eller ”Vores”) behandler dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik gælder personoplysninger vedrørende klienter, til brug for markedsføring, i forbindelse med ansøgere til potentiel ansættelse samt for deltagere ved rekrutteringsarrangementer. Privatlivspolitikken gælder ikke medarbejdere, leverandører, kunder eller andre parter som FIH Partners indsamler personlige data omkring.

 


 

1 DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

FIH Partners A/S
Cvr nr.: 84321710
Göteborg Plads 1, 8.
2150 Nordhavn

E-mail: fihpartners@fihpartners.com
Telefon: +45 7222 4700

 


 

2 BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

FORMÅL:
Formål #1: Levering af serviceydelser til klienter
F.eks.: I forbindelse med FIH Partners rådgivning kan personlige oplysninger f.eks. indgå i engagementsaftaler, til håndhævelse af hvidvaskloven samt som dokumentation i forbindelse med købs- og salgsprocesser samt i forbindelse med Vores øvrige rådgivning.

 

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger:

F.eks.:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer,
 • Ansættelseshistorik, uddannelsesmæssig baggrund, CV, fødselsdato,
 • CPR-nummer
 • Pas, kørekort og sygesikringsbevis
 • Lønoplysninger og detaljer om kompensation
 • Arbejde, arbejdshistorik og evalueringer

 

b) Følsomme oplysninger

F.eks.:

 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold,
 • Helbredsoplysninger,
 • Straffeattest.

 

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

F.eks.:

 • Direkte fra dig
 • Nuværende eller tidligere arbejdsgivere

Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige

 

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag

F.eks:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du eller din arbejdsgiver er part i)
 • Artikel 6.1.c (nødvendig for at FIH Partners kan overholde en retlig forpligtelse som f.eks. hvidvasklovgivningen)
 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for FIH Partners som f.eks. at skabe fornødent oplyst informationsgrundlag for en virksomhedshandel)
 • Artikel 9.2.b (nødvendig for det formål at overholde arbejds-, sundhedsog socialretlige forpligtelser)
 • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
 • Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EUretten eller medlemsstaternes nationale ret)

 

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Parter i FIH Partners’ engagementer (f.eks. mulige købere, finansieringsbanker og øvrige rådgivere) som FIH Partners har fået accept af sin klient til at dele information med. Informationen er godkendt af klienten og vil i væsentligt omfang være underlagt fortrolighedsaftale
 • Serviceleverandører, herunder IT, som vi samarbejder med for at assistere Vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

 

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

F.eks.:

 • I forbindelse med transaktioner hvor FIH Partners har været engageret op til 5 år fra closing tidspunktet eller det tidspunkt hvor projektet ophører
 • For lovmæssige forpligtelser, så længe loven tilsiger at informationen skal opbevares f.eks. 5 år for identitetsoplysninger og legitimationsdokumenter i henhold til Hvidvaskloven

 

Formål #2: Generel markedsføring til f.eks. potentielle klienter

F.eks.:

a) Markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette kommunikation til dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder.
a) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside.
b) Statistikker for brugen af Vores hjemmeside.

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger:

F.eks.:

 • Navn, adresse, e-mail, og telefonnummer
 • Brug af digitale ydelser

 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

F.eks.:

 • Direkte fra dig
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige
 • Offentlige myndigheder

Personoplysninger indsamles ved din brug af Vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på Vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i Vores cookie-politik

 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag

F.eks.:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for FIH Partners f.eks. når Vi søger købere, investorer eller samarbejdspartnere i forbindelse med et engagement)

 

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Serviceleverandører, herunder ITleverandører og almindelige supportleverandører der assisterer Vores virksomhed
 • Koncernselskaber

 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

F.eks.:
Oplysninger om virksomheder, der potentielt vil deltage i FIH Partners processer, kan opbevares så længe FIH Partners lovligt må markedsføre overfor personerne.

 

Formål #3: Rekruttering

F.eks. evaluering af kandidater til ansættelse i FIH Partners; afholdelse af events og rekrutteringsarrangementer; udsendelse af nyhedsmails.

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Personlige detaljer og kontaktinformation: f.eks. navn, pigenavn og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer, hjemmeadresse, fødselsdato, CPR-nummer eller anden identifikationsnummer, køn, civilstatus og billede;

Talent, rekruttering og ansøgnings detaljer, uddannelse og trænings detaljer: f.eks. detaljer indeholdt i ansøgninger og CV, detaljer om tidligere ansættelser og referencer, uddannelseshistorik, professionelle kvalifikationer, sprog og andre kompetencer, detaljer om præstationsvurderinger, resultat fra personligheds- og færdighedstest og udviklingsplan.

 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

a. Direkte fra dig, såsom fra dit CV og fra ansøgningsprocessen i øvrigt;
b. Fra samarbejdspartnere eller datterselskaber, som du måtte give information i forbindelse med ansøgningsprocessen;
c. Fra tredjeparter, som kan inkludere:
— a. Referencer, inklusiv fra nuværende og tidligere medarbejdere
— b. Andre tredjeparter, herunder bureauer for baggrundstjek og rekrutteringsbureauer

 

Vi behandler dine personoplysninger på følgende behandlingsgrunde:

a. Artikel 6.1.a (samtykke)
b. Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for FIH Partners)

 

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører herunder leverandører af rekrutterings- og IT-ydelser og anden support som vi samarbejder med for at assistere Vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Information om afslåede kandidater gemmes i 6 måneder, medmindre kandidaten samtykker til en udvidet opbevaringsperiode på 12 måneder.

 


 

3 DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende anmodning til FIH Partners på fihpartners@fihpartners.com.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 10. maj 2018